Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đàm Đại
Giới tính Nam
Website https://damdaibk78.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị bồng khê
Quận/huyện Huyện Con Cuông
Tỉnh/thành Nghệ An
Giới thiệu GVDG tinh + GVCNG tinh
Xác thực bởi Phan Thị Thanh Hải, Hồ Đức Tùng
Đã đưa lên 1270 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 575 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1191 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 130649 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này